Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Trafikk og samferdsel

Kommunen skal leggje til rette for at gode trafikkløysingar ivaretek innbyggjaranes behov for å kunne ferdast trygt. Kommunen har også ansvar for vedlikehald og brøyting av kommunale vegar, parkering, utbyggingssaker innan samferdsel og ulike oppgåver innan forureininglova. Her finn du lenkjer til informasjon om alt frå reklameskilt langs veg til motorferdsel i utmark og vassdrag.
Bil

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk