Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt 2019

Etter §15 i lov av 6.juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane, er liste over eigedomsskattane for 2019 lagt ut til offentleg gjennomsyn på økonomiavdelinga i 3 veker frå torsdag 28.februar 2019. 

Skattesatsen er 0,7% etter kommunestyrevedtak 18.12.2018. Eventuell klage på utskrivinga av eigedomsskatt må vera innsendt til eigedomsskattekontoret/økonomiavdelinga innan seks veker frå skattelista er lagt ut eller skattesetelen/fakturaen sendt ut. 

 
Nye satsar for kommunale eigedomsgebyr er å finne her.

eller kan fåast ved å vende seg til kommunen.

Skattesetel for eigedomsskatt og innbetalingskort for 1.termin kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt er sendt ut.

Plan, næring, teknisk etat/øk.avd., 28.februar 2019 

Bygg og eigedom

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk