Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Tokke-legatet

Sist endra: 28.09.2016Kontaktavdeling: Økonomiavdelinga
Penger gir vekst
Legatet er til for personar heimehøyrande i Tokke kommune som tek utdanning utover vidaregåande skule, eller til personar, lag og foreningar som ytrer hjelp til eldre og andre trengjande. Legatet gjev også stipend til utdanning innan klassisk musikk.

Legatet sitt føremål: 
  • Å gje stipend til utdanning utover vidaregåande skule
  • Å gje hjelp til eldre og andre trengjande, også til lag og foreningar som har som føremål å hjelpe eldre og andre som treng det 
  • Å gje stipend til utdanning innan klassisk musikk
  • Til sosiale aktivitetar og ferietilbod til psykisk utviklingshemma born og unge
Legatet kan delast ut til både personar, lag og foreningar.

Utdeling/søknadsfrist:
  • Sjå annonsering på kommunen sin heimeside (september).
  • Søknad skal sendast i vanleg brev eller per e-post. Søknaden må ha vedlagt oppstilling over, eller anna dokumentasjon, av utgifter til tiltaket, og dokumentasjon på deltaking i utdanningstilbod.


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk