Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Samfunnshus og grendehus

Felles

Om ikkje anna er opplyst skal du nytte dette skjema for å tinge lokale.

Alle leigeprisar gjeld for 1 kveld/ dag \leige utover 1 dag må avtalast i kvart einskild tilfelle. Rigging og nedrigging ved td bryllup eller arrangement som krev dette kan gjerast 1 dag i forkant/ etterkant dersom det er praktisk utan ekstra leige. Dette må avklarast med kommunen på førehand.

Lag og organisasjonar som driv frivillig verksemd og er tilhøyrande i Tokke kommune har gratis bruk med unntak av større inntekstgjevande arrangement. Ved inntektsgjevande arrangement som td dansefestar vil lag og org kunne søkje til etaten for kultur om å få dette til redusert pris/ gratis som ein stønad dersom dette vil vere ei viktig inntektskjelde for laget.

All utleige skjer kun ved atterhald om ledig tid. Sjå HER om det er ledig og kva som skjer.

Aktivitet for barn og unge i regi skule/ kulturskule er prioritert deretter aktivitet for barn og unge i regi lokale frivillige foreninger og deretter lokale frivillige sin aktivitet.

Huset skal leverast rydda og klargjort for finvask. Ekstra vask pga urimeleg fakturerast 1000,-/ time.

Alle brukarar må setje seg inn i og syne gjester brann og evakueringsplan på huset og ellers fylgje dei oppslag og vedtekter knytt til det enkelte lokale.
Utleigeprisar  ved Åmdalsverk 
 Sal  Kr 800,-
 Treningsrom  Kr 600,-
 Kun garderobe ved inngang nede   Kr 300,-
 Heile huset (inkl garderobe, kjøkken, sal, møterom)  Kr 3000,-
 Tillegg for bruk av kjøkken oppe*  Kr 300,-
*)ved leige av heile huset er dette inkludert i prisen.
Utleigeprisar  ved Høydalsmo
 Sal  Kr 800,-
 Møterom  Kr 600,-
 Kun garderober  Kr 300,-
 Heile huset (samfunnsdelen + garderober)  Kr 3000,-
 Basseng (Må søkje kommunen om dette. Krev godkjent badevakt.)  Kr 1000,-/time
 Tillegg for bruk av kjøkken*  Kr 300,-
*)ved leige av heile huset er dette inkludert i prisen.
Utleigeprisar ved Elvarheim

Kun sal opp som kan leigast ut. NB - kun alkoholfrie arrangement.

 Utleige sal oppe Kr 600,-
 Inntektsgjevande arrangement  Kr 2500,-
 Bursdagar  Kr 1500,-
Utleigeprisar ved Skafså grendehus.

 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 300,-
 Tillegg for bruk av kjøkken* Kr 300,- Heile huset, bryllaupe, bursdag, festar mm.  Kr 2500,-  
Utleigeprisar ved Byrte grendehus.

 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 500,-
 Heile huset  Kr 2500,-  
Utleigeprisar ved Lårdal grendehus.

 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 300,-
 Heile huset  Kr 2500,-  
Utleigeprisar for Tokke kommunehus (kun i kommunehusets opningstid)

   Pr. time  Heil dag (08:00 - 15:30)
 Kommunestyresal  Kr 500,- kr 2500,-
 Møterom  Kr 200,- kr 800,-
 Kr 500,-
 Kr 500,-

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk