Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Omsorg

EIGENBETALINGSSATSAR FOR HELSE OG OMSORGSETATEN 


Den einskilde si betaling er stigande etter inntekt (f.o.m. GR 1 t.o.m. GR 4) inndela etter 

folketrygda sitt grunnbeløp slik (1 G = kr 96 883 pr 01.05.18): 

• GR 1 = 0 –2 G (dei som tener inntil kr 193 766,-)
• GR 2 = 2- 3 G (dei som tener inntil kr 290 649,-)
• GR 3 = 3 – 4 G (dei som tener inntil kr 387 532,-)
• GR 4 = over 4 G (dei som tener over kr 387 532,-) 

 TYPE TENESTE

 

 GR 1

 GR 2

 GR 3

 GR 4 

 Abonnement heimetenester

Pr. mnd 

 210

 652

 1317

 2163

 Timepris heimehjelp

Pr. time

 80

 151

 202

 299

 Leige tryggleiksalarmar

Pr. mnd

 336

336

336

336

 Heimevaktmeistartenester

Pr. oppdrag

 197

197

197

197

 Dagopphald

Pr. dag

 85

85

85

85

 Korttidsopph. sjukeheheim/omsorgss.

Pr. døgn

 165

165

165

165

 Middag m/dessert

Pr. måltid

 96

96

96

96

 Middag u/dessert

Pr. måltid

 80

80

80

80

Middag halv porsjon

Pr. måltid

47

47

47

47

Frukost/kvelds

Pr. måltid

 52

52

52

52

Havresuppe

Pr. måltid

21

21

21

21

 Suppe/graut

Pr. måltid

43

43

43

43

 Kaffi/kake

Pr. måltid

 21

21

21

21

 Abonnement alle måltid

Pr. mnd.

 4265

4265

4265

4265

 Leige vaskemaskin/vask av tøy

Pr. mnd.

 266

266

266

266


Husleigekontraktar i Helse- og omsorgsetaten:

• Omsorgsbustader v/Tokke omsorgssenter, inkl. straum: kr 4.833,-/mnd. (Ekstra rom kr 586/mnd)

• Omsorgsbustader avd. J, inkl straum og kabel tv: 5.232,-/mnd

• Trygdebustader Dalen og Høydalsmo, Åheim bufellesskap kr 4.383,-/mnd, eks/straum.


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk