Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Bustadtomter for sal

Kommunale bustadtomter - kommunestyret sitt vedtak om å gjeva bort gratis tomter

Viser til tidlegare sendt utskrift av møteboka til kommunestyret, sak 98/054, frå møte 07.09.d.å. Saka hadde som overskrift Kommunal husleigepolitikk/bustadmasse m.v., men vedtaket går og inn på dette med standard og vedlikehald og kommunale bustadtomter.

Når det gjeld bustadtomtene er vedtaket slik:
«Alle kommunale bustadtomter som er 10 år eller eldre vert gjevne bort gratis til personar som ønskjer å bygge nye bustader.
Byggjearbeidet på tildela tomt må setjast i verk i løpet av eit år etter at skøyte er skrive ut.»

Alle kommunale bustadtomter pr. i dag er over 10 år, og gjevast bort til dei som vil byggje bustad.

Tokke kommune har gode tilskottsordningar for dei som er under 35 år som ynskjer å byggje eller kaupe bustad. Klikk her for reglar og søknadskjema

I Kommunekart kan du aktivere kartlaget ledige bustadtomter. Zoom inn på aktuell tettstad for å sjå dei ledige tomtene.

Kommunekart

Videofilm av tomtene produsert i samarbeid med Skodde Studio:

Heile kommunen:

Lårdal

https://www.youtube.com/watch?v=J09rqiaBBdU

 

Høydalsmo

https://www.youtube.com/watch?v=oX1t3K9--SE

 

Dalen

https://www.youtube.com/watch?v=CJcSR4N09sk

 

Mo og Byrte

https://www.youtube.com/watch?v=6dgOBiTWQL4

Skafså

https://www.youtube.com/watch?v=3jKum9JgSLM


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk