Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Barnehage

Heildags plass 

2 dg. pr. veke kr 1269 pr. mnd
3 dg. pr. veke kr 1902 pr. mnd
4 dg. pr. veke kr 2536 pr. mnd
5 dg. pr. veke kr 2990 pr. mnd  (Frå 01.08.19 kr  3040,- pr. mnd)
Kjøp av ekstra timar kr 59 pr. time

Syskenmoderasjon:

          Full pris – for barnet med høgast månadspris

            50% for sysken nr. 2 – for barnet som har nest dyrast månadspris

            60% for sysken nr. 3 – for barnet som har tredje dyrast månadspris

            80% for sysken nr. 4 – for dei påfølgjande borna.

Merknad:          Syskenmoderasjon blir sett i heilskap for føresette som har born i barnehage og SFO.

Talet på månader med betaling:

          Betalingsfri månad i juli for dei som har tilbod 11 mnd. pr. år.

          Tilbod frå medio august til medio juni – betaling i 10 mnd. pr. år.

Betaling for mat:

          Kr 20,- pr. dg

            (Kostpris)

Gratis kjernetid for  2, 3, 4- og 5-åringar:

Frå 1. august 2018 har alle 2, 3, 4 og 5-åringar, og barn med utsatt skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Den ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har en samla inntekt på mindre enn 533 000 kroner.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga:

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av samla inntekt til familien eller hushaldninga, skal du ha redusert pris. Dette vart innført 1. mai 2015.
Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2018 gjeld det for hushaldningar som har samla inntekt som er lågare enn 533 000 kroner.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk