Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Kommunalsjef for Plan, næring og teknisk

Sist endra: 01.11.2018Kontaktperson: Gunhild Austjord

Kommunalsjefen har det overordna ansvaret for fagområdet

  • Arbeid med kommunale og regionale planar og utviklingsprosjekt
  • Kommuneplanen sin overordna samfunnsdel og arealdel
  • Kommunal planstrategi, samt reguleringsplanar der m.a. areal til næring, hytteområde, bustader osv blir avklara. 
  • Ansvarleg for fagplanar og styringsdokument på næringsområdet slik som næringsplan, vedtekter til næringsfond, arbeid med budsjett og økonomiplan, handlingsdelen av budsjett m.m.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk