Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Bibliotek

Sist endra: 16.01.2019Kontaktavdeling: Tokke Bibliotek Kontaktperson: Benedikte Nes

Hovudbiblioteket i Tokke kulturhus

Opningstider:

Kvardagar frå kl 08 — 20, laurdagar frå kl 11—15

Bemanna opningstid: måndag, tysdag, torsdag og fredag kl 09—15
Onsdag kl 09—20

Tokke bibliotek er eit kombinasjonsbibliotek mellom Tokke bibliotek, Vest-Telemark vidaregåande skules bibliotek og Tokke skulebibliotek. Biblioteket ligg i Kulturhuset, midt mellom skular og idrettshall i eit område der mange ferdast.

Biblioteket er tilgjengeleg for publikum utanom bemanna opningstid. Utlån og retur av bøker, film osb kan skje på automat for sjølvbetening. Alarmportalen vil pipe og registrere passering med materiale som ikkje er registrert som utlånt. Det er montert kamera for overvaking. Ved registrert utløysing av alarm eller ved oppdaging av andre uønskte hendingar, har bibliotekpersonalet rett til å sjekke opptak gjort av kamera i foajé og inne i biblioteket.
Er du brukar av biblioteket utanom bemanna opningstid og opplever problematisk åtferd frå andre besøkande, kontakt oss på tlf 35 07 56 65.

Avdeling Høydalsmo ligg på Høydalsmo skule


Opningstider:

Tysdag kl. 16.00 - 19.00
Fylgjer skuleruta.

Kontakt oss

Velkomen til biblioteket!

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk